Pens, lighters, neck straps, ashtrays

Ashtray - AZ-MT Design

Ashtray - AZ-MT Design

Halter neckline - AZ-MT Design

Halter neckline - AZ-MT Design

Lighter - AZ-MT Design

Lighter - AZ-MT Design

Pen - AZ-MT Design

Pen - AZ-MT Design

Pen holder - AZ-MT Design

Pen holder - AZ-MT Design

Sticky notes - AZ-MT Design

Sticky notes - AZ-MT Design